komplett-komposit

KOMPLEX LEGOTILLVERKNING

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar. Det innebär att vi ansvarar för hela produktionskedjan från godkänd ritning fram till färdig kompositprodukt.

En av de stora fördelarna med komposit är friheten att designa en produkt precis som man vill ha den. Vi kan skapa speciella profiler, utformningar och välvda ytor som är svåra att åstadkomma med andra typer av material. Tack vare att vi har mycket hög precision i våra verktyg får vi också slutprodukter med enastående slutfinish. Genom att använda exempelvis färgmatchad gelcoat i ytlaminatet fås en genomfärgad produkt som inte behöver lackeras.

En annan stor fördel med komposit är att man kan baka in exempelvis balkar och förstärkningar redan vid gjutningen. Allt är på plats när kompositdelen tillverkas och ingen pålimning eller efterbearbetning behövs. Allt är möjligt – med kunskap och kvalificerade produktionsmetoder.

KOMPLEX LEGOTILLVERKNING

IDÉ/RITNING

Vill du ta fram en ny produkt i komposit är det många saker att ta hänsyn till. Vad får detaljen väga? Hur starkt behöver materialet vara? Tjocklek? Vilken typ av yta är önskvärt? Låter du oss komma in i ett tidigt skede, gärna i utvecklingsstadiet av en ny produkt, kan vi tillsammans komma fram till den bästa lösningen. Vi hjälper dig exempelvis att anpassa ritningen för att produktionen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

PRODUKTION

Vår produktion startar när vi får en färdig CAD-ritning från dig. Med hjälp av denna tar vi fram en plugg, en så kallad master, med hjälp av fräsning. Pluggen bearbetas med största noggrannhet och därefter tas en honform och en hanform fram. De är dessa två formar som lägger grunden för tillverkningen av din kompositprodukt. Det är också skälet till att vi lägger stor omsorg på att formarna får högsta tänkbara finish – och därmed kompositmaterialet.

MONTERING

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar. Det innebär att vi ansvarar för hela produktionskedjan från godkänd ritning fram till färdig kompositprodukt. För din del betyder det att vi kan montera de beslag, detaljer och kablar som den färdiga kompositdetaljen ska ha. Resultatet blir en färdig produkt som kan gå direkt in i er produktion. I vår stora monteringshall, 2200 m2, slutmonterar vi allt från mindre kompositdetaljer till ambulanskarosser.

LEVERANS

Smidiga, säkra leveranser är vårt signum. Tack vare att vi har en stor anläggning och flexibel produktion kan vi erbjuda mycket tillförlitliga leveranstider. Dessutom löper vårt kvalitetsarbete som en röd tråd genom hela verksamheten; från mottagande av ritningar till att den färdiga kompositdetaljen levereras ut till kund.

HUR FUNKAR DET?

1. STEG ETT

Grunden till funktionell form. Först anpassas designen så att detaljen får bästa möjliga prestanda i förhållande till kostnaden. En originalmodell fräses fram med hög precision. Därefter tillverkar vi formverktyg med hög kvalitet och snäva toleranser.

2. STEG TVÅ

De nya verktygen bearbetas noggrant – för att den färdiga detaljen ska få hög finish – och behandlas med släppmedel. Därefter sprayas formen med den gelcoatkvalitet som valts ut.coat quality.

3. STEG TRE

När färgskiktet har härdat lägger vi ut den valda kombinationen av olika fiber och andra typer av förstärkningar.

4. STEG FYRA

Formhalvorna låses ihop och temperaturen regleras. Därefter injiceras det härdplastmaterial som är kärnan i kompositkonstruktionen. Efter att materialkombinationen härdat tas formhalvorna bort.ves are removed.

5. STEG FEM

Detaljens kanter och eventuella hål skärs rena med hjälp av vattenjet-robot. Därefter monteras utrustning och beslag för att färdigställa produkten. Slutligen limmas eller skruvas kompletterande komponenter fast.

6. STEG SEX

Kvalitetsgranskning. Till sist så inspekteras och kontrollmäts detaljen. Efter godkännande kan produkten emballeras och levereras till kund.

Rulla till toppen