INTEGRITETSPOLICY

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

SYFTE

Vi värnar om din Integritet.
Med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 2018-05-25 har vi utformat en Policy som visar hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

BAKGRUND
Vi behandlar främst dina uppgifter för att vi skall kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig.

RIKTLINJER
Relationen mellan oss kan vara genom en anställning eller en affärsrelation.

Som en del av vår arbetsrelation genom anställning har vi information som inkluderar följande information:

 • Namn
 • Personuppgifter
 • E-postadress
 • Bostadsadress
 • Namn och telefonnummer till närmast anhörig
 • Telefonnummer
 • Kontouppgifter

Som en del av vår affärsrelation har vi information som innehåller kontaktuppgifter för det företag du är förknippad till, eller som du på annat sätt representerar. Sådan information inkluderar

 • Namn
 • Anställningstitel
 • Arbetsrelaterad e-postadress
 • Arbetsplatsadress
 • Arbetsrelaterat telefonnummer

Vi kommer att lagra uppgifter om dig så länge de finns ett angivet syfte.Vi lagrar enbart uppgifter som du själv lämnat ut till oss genom samtal, e-post eller andra dokument

Du har rätt att när som helst kontrollera vilka uppgifter vi har och korrigera eller ta bort dessa enligt önskemål

Vi lämnar ut namn och arbetstelefonnummer/mail till tredje part de gånger det krävs i en affärsrelation.

Rulla till toppen