korrekt-komposit

PRODUKTION MED HÖG PRECISION

I vår produktionsanläggning använder vi oss av flera olika tillverkningsmetoder. Det ger dig tillgång till en flexibel produktion som kan anpassas till olika typer av produkter, hög precision i själva tillverkningen och kompositdetaljer av mycket hög kvalitet. Här kombinerar vi rationell tillverkning med den hantverkskänsla som kommer av mångårig erfarenhet av att hantera olika typer av material.  Resultatet blir kompositdetaljer i halvfabrikat eller kompletta produkter där vi även ansvarar för monteringsarbete.

INJICERINGSTEKNIK

Injiceringsteknik kräver kunskap, skicklighet och en hel del erfarenhet. Faiber började använda denna tillverkningsmetod redan i slutet av 80-talet och har kontinuerligt utvecklad tekniken. Idag sker 97 % av all vår produktion med hjälp av vacuuminjicering.Denna teknik ger dig stor designflexibilitet samt starka och styva produkter med låg vikt.

HANDUPPLÄGGNING & SPRUTTEKNIK

Injiceringsteknik kräver kunskap, skicklighet och en hel del erfarenhet. Dessa två så kallade öppna metoder används främst där injiceringsteknik inte är möjlig. Det kan vara vid korta serier eller specialtillverkade detaljer.

VI SKÄR MED OERHÖRD PRECISION

En stor del av våra kompositdetaljer bearbetas med urtag för glas, mätinstrument, belysning, beslag etc. I de flesta fall kapar och skär vi med hjälp av vår vattenjet-robot. Denna 7-axliga vattenjet skär med en precision av 1/10 mm och själva skärsnitten är bara några tiondels mm. Det ger snabba och mycket exakta skärningar av kompositmaterialet.

LÅT OSS KOMMA IN I ETT TIDIGT SKEDE

Det bästa och mest kostnadseffektiva resultatet får du om vi får vara med i ett tidigt skede när kompositdetaljen konstrueras. Vi är oftast med redan när kundens ritning eller underlag tas fram. På så vis kan vi ge goda råd för att produktionen ska bli så smidig som möjligt och att gjutformen utformas på ett optimalt sätt. Många gånger har vi ett nära samarbete med våra kunder redan i utvecklingsstadiet av en ny produkt.

Rulla till toppen