Slide

LÄTTA, URSTARKA OCH TÅLIGA

Det är några av de egenskaper som kännetecknar kompositprodukter tillverkade av oss på Faiber AB. Sedan början av 80-talet har vi ständigt utökat vår kunskap om komposit och förfinat vår produktionsteknik. Det gör att vi idag tillverkar kvalificerade kompositdetaljer för en mängd olika användningsområden där man värdesätter låg vikt, materialstyrka och motståndskraft i aggressiva miljöer.

Oavsett om det handlar om karosser för fordonsindustrin, marina applikationer, precisionstillverkade delar för avancerade maskiner eller tåliga detaljer för process- och livsmedelsindustri.

PERSONAL OCH MATERIAL SOM KAN MYCKET

NÄR STYRKA OCH HÖG FINISH VÄGER LÄTT

För många av våra kunder är kompositdetaljens låga vikt av högsta vikt. Samtidigt önskar man starkast tänkbara material och mycket hög finish på den färdiga produkten. Vi har den kunskap och yrkesskicklighet som krävs för att hitta de bästa lösningarna, oavsett om

det gäller mindre detaljer eller riktig stora komposit-produkter. I vår flexibla produktionsanläggning hanterar vi allt från prototyptillverkning till hela produktserier. Dessutom erbjuder vi helhetslösningar där vi hjälper dig med efterbearbetning eller slutmontering av detaljer.

Rulla till toppen