LÅNGLIVAT & MILJÖANPASSAT

Miljön är ständigt i fokus hos oss på Faiber. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra tillverkningsmetoder och välja de material som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Ett resultat av detta arbeta är att 97 % av all tillverkning i vår fabrik sker i slutna processer. Det ger en god arbetsmiljö och möjlighet att ta hand om de lösningsmedel som lämnar produktionsanläggningen.

KVALITESARBETE

Kvalitetsarbetet är en viktig del i vårt dagliga arbete, en röd tråd genom hela vår verksamhet, och vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra produkter, processer och arbetssätt.
Faiber är certifierad enligt ISO 9001

Scroll to Top